Hľadaný výraz: Ef 4,30, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
30 A nezarmucujte Ducha svatého Božího, kterýmžto znamenáni jste ke dni vykoupení.

1

mail   print   facebook   twitter