Hľadaný výraz: Ef 4,30, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 A nezarmucujte Svätého Božieho Ducha, v ktorom ste označení pečaťou na deň vykúpenia.

1

mail   print   facebook   twitter