Hľadaný výraz: Ef 4,11-12, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
11 A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evanjelistov, jedných za pastierov a za učiteľov 12 na zdokonaľovanie svätých ku dielu služby, na budovanie tela Kristovho,

1

mail   print   facebook   twitter