Hľadaný výraz: Ef 4,11-12, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
11 A On ustanovil jedných za apoštolov, iných za prorokov, zase iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, 12 aby pripravovali svätých na dielo služby, budovať telo Kristovo,

1

mail   print   facebook   twitter