Hľadaný výraz: Ef 4,11-12, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
11 A toto jsou jeho dary: jedny povolal za apoštoly, jiné za proroky, jiné za zvěstovatele evangelia, jiné za pastýře a učitele, 12 aby své vyvolené dokonale připravil k dílu služby - k budování Kristova těla,

1

mail   print   facebook   twitter