Hľadaný výraz: Ef 4,11-12, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
11 To on rozdal své dary - apoštoly, proroky, evangelisty, pastýře a učitele - 12 pro přípravu svatých k dílu služby, aby se Kristovo tělo budovalo,

1

mail   print   facebook   twitter