Hľadaný výraz: Ef 1,13, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
13 V kterémžto i vy naději máte, slyševše slovo pravdy, totiž evangelium spasení vašeho, v němžto i uvěřivše, znamenáni jste Duchem zaslíbení Svatým,

1

mail   print   facebook   twitter