Hľadaný výraz: Dt 9,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Pamätaj a nezabúdaj na to, ako si rozhneval Pána, svojho Boha, na púšti; odo dňa, keď ste vyšli z egyptskej krajiny, až kým ste neprišli sem, priečili ste sa Pánovi.

1

mail   print   facebook   twitter