Hľadaný výraz: Dt 33,24, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
24 A o Aserovi hovoril: „Medzi synmi je požehnaný Aser; nech je vyznačený medzi svojimi bratmi! V oleji si nohu namáčaj!

1

mail   print   facebook   twitter