Hľadaný výraz: Dt 32,10-12, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Našiel ho na pustej zemi, na mieste divokom, v revúcej pustine. Ujal sa ho a dával naň pozor, striehol ho ako zrenicu oka. 11 Jak orol zobúdza svoje hniezdo, krúži nad svojimi mláďatami, tak rozpäl svoje krídla, chytil ho, niesol ho na svojich perutiach. 12 Pán sám ho viedol, nijaký cudzí boh nebol mu na pomoc.

1

mail   print   facebook   twitter