Hľadaný výraz: Dt 29,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 a videli ste ich ohavné a hnusné modly - drevo a kameň, striebro a zlato, ktoré mali ony.

1

mail   print   facebook   twitter