Hľadaný výraz: Dt 24,12-13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
12 Ak je však chudobný, záloh nesmie ostať u teba cez noc, 13 ale vrátiš mu ho ešte pred západom slnka, aby spal vo svojom odeve a dobrorečil ti, a ty budeš mať spravodlivosť pred Pánom, svojím Bohom.

1

mail   print   facebook   twitter