Hľadaný výraz: Dt 17,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Nesmieš obetovať Pánovi, svojmu Bohu, býka alebo ovcu, na ktorom by bola chyba, alebo niečo nepekné, lebo to sa protiví Pánovi, tvojmu Bohu.

1

mail   print   facebook   twitter