Hľadaný výraz: Dt 1,28, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
28 Načo by sme ta vystupovali?!« Naši súkmeňovci prestrašili naše srdcia, keď povedali: »Národ je tam mocnejší a početnejší ako my, mestá veľké a opevnené až k nebu, ba aj Enakitov sme tam videli!«

1

mail   print   facebook   twitter