Hľadaný výraz: Dt 1,38, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
38 יהושע בן נון העמד לפניך הוא יבא שמה אתו חזק כי הוא ינחלנה את ישראל׃

1

mail   print   facebook   twitter