Hľadaný výraz: Dt 1,38, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
38 Jozue, syn Nunův, který ti pomáhá, ten tam vejde. Povzbuď ho, neboť on tu zemi dá za dědictví Izraeli.

1

mail   print   facebook   twitter