Hľadaný výraz: Dt 1,34, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
34 וישמע יהוה את קול דבריכם ויקצף וישבע לאמר׃

1

mail   print   facebook   twitter