Hľadaný výraz: Dt 1,34, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
34 Keď Hospodin počul, čo ste vraveli, rozhneval sa a prisahal:

1

mail   print   facebook   twitter