Hľadaný výraz: Dan 8,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Mal som videnie a vo videní som bol v pevnosti Súzy, ktorá je v provincii Elam. Vo videní som videl, že som pri rieke Ulai.

1

mail   print   facebook   twitter