Hľadaný výraz: Dan 8,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Nato prišiel k miestu, kde som stál, a ako prichádzal, naľakal som sa a padol som na tvár. On mi však vravel: „Rozumej, syn človeka, lebo videnie sa vzťahuje na konečný čas.“

1

mail   print   facebook   twitter