Hľadaný výraz: Dan 8,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Odpovedal mu: „Do dvetisíctristo večerov - rán, potom sa oslobodí svätyňa.“

1

mail   print   facebook   twitter