Hľadaný výraz: Dan 8,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Tu som počul hovoriť svätého. Ktorýsi svätý totiž vravel komusi, kto sa pýtal: „Dokedy bude videnie o ustavičnej obete a o hriechu, ktorý pošliapaním zničí svätyňu a vojsko?“

1

mail   print   facebook   twitter