Hľadaný výraz: Dan 7,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Pozeral som sa kým postavili tróny a zasadol Starec dní; jeho rúcho bolo biele ako sneh a vlasy na jeho hlave boli ako čistučká vlna; jeho trón bol plameň ohňa a jeho kolesá blčiaci oheň.

1

mail   print   facebook   twitter