Hľadaný výraz: Dan 7,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 Potom som videl iné, ako leopard; toto malo na chrbte štyri vtáčie krídla; zviera malo štyri hlavy a dostalo sa mu vladárstva.

1

mail   print   facebook   twitter