Hľadaný výraz: Dan 7,25, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
25 Bude hovoriť reči proti Najvyššiemu a bude nivočiť svätých Najvyššieho, bude chcieť zmeniť časy a zákon a budú odovzdaní do jeho ruky na čas a časy a pol času.

1

mail   print   facebook   twitter