Hľadaný výraz: Dan 7,18, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
18 Ale kráľovstvo dostanú svätí Najvyššieho a kráľovstvo si udržia naveky a na veky vekov.«

1

mail   print   facebook   twitter