Hľadaný výraz: Dan 7,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Môj - Danielov - duch ustrnul v schránke a videnia, ktoré mi prešli hlavou, ma podesili.

1

mail   print   facebook   twitter