Hľadaný výraz: Dan 6,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Preto, kráľu, vydaj rozkaz a podpíš písmo, ktoré podľa zákona Médov a Peržanov, ktorý je nezmeniteľný, nebude možno pozmeniť.“

1

mail   print   facebook   twitter