Hľadaný výraz: Dan 6,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Keď sa Daniel dozvedel, že spis je podpísaný, išiel domov - obloky hornej izby mal otvorené smerom k Jeruzalemu - a tri razy denne padal na kolená, modlil sa a oslavoval svojho Boha tak, ako to robieval aj predtým.

1

mail   print   facebook   twitter