Hľadaný výraz: Dan 6,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Kráľovstvo však dostal Dárius Médsky vo veku šesťdesiatich dvoch rokov.

1

mail   print   facebook   twitter