Hľadaný výraz: Dan 5,20, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
20 Keď sa mu však srdce povýšilo a duch mu zmocnel v pýche, bol zhodený z trónu svojho kráľovstva a jeho sláva mu bola odňatá.

1

mail   print   facebook   twitter