Hľadaný výraz: Dan 5,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Počul som však o tebe, že vieš vyložiť nejasné a rozuzľovať ťažkosti. Ak mi teda vieš prečítať toto písmo a podať jeho výklad, do purpuru sa budeš obliekať, zlatú reťaz budeš mať na hrdle a ako tretí budeš vládnuť v kráľovstve.“

1

mail   print   facebook   twitter