Hľadaný výraz: Dan 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Kráľ Baltazár usporiadal hostinu pre svojich tisíc veľmožov a pred tisícmi pil víno.

1

mail   print   facebook   twitter