Hľadaný výraz: Dan 2,44, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
44 V dňoch týchto kráľov vzbudí však Boh nebies kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a kráľovstvo sa inému ľudu nedostane; rozdrúzga a zruší všetky tie kráľovstvá, ono však bude trvať naveky

1

mail   print   facebook   twitter