Hľadaný výraz: Dan 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V druhom roku Nabuchodonozorovho panovania prisnil sa Nabuchodonozorovi sen. Vtom sa mu duch strhol a jeho sen bol preč.

1

mail   print   facebook   twitter