Hľadaný výraz: Dan 12,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 I riekol: „Choď, Daniel, lebo slová sú uzavreté a zapečatené do posledného času.

1

mail   print   facebook   twitter