Hľadaný výraz: Dan 12,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; niektorí na večný život, iní na hanbu a večnú potupu.

1

mail   print   facebook   twitter