Hľadaný výraz: Dan 12,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Ty však choď ku koncu a odpočívaj! No potom vstaň k svojmu údelu na konci dní!“

1

mail   print   facebook   twitter