Hľadaný výraz: Dan 12,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 A od času, čo odstránia ustavičnú obetu a postavia ohavnosť spustošenia, uplynie tisícdvestodeväťdesiat dní.

1

mail   print   facebook   twitter