Hľadaný výraz: Dan 10,5, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
5 Zdvihol som oči, díval som sa a hľa, človek odiaty do plátna a driek mal prepásaný ofazským zlatom.

1

mail   print   facebook   twitter