Hľadaný výraz: Dan 10,4, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
4 Na dvadsiaty štvrtý deň prvého mesiaca som však bol pri brehu veľkej rieky, (je to Tigris).

1

mail   print   facebook   twitter