Hľadaný výraz: Dan 10,17, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
17 Ako by teda mohol sluha môjho pána hovoriť tu s mojím pánom? Veď vo mne odteraz niet sily, ani dych nezostal vo mne!“

1

mail   print   facebook   twitter