Hľadaný výraz: Dan 10,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Prišiel som teda vyložiť, čo postihne na konci dní tvoj ľud, lebo o tých dňoch bude ešte videnie.“

1

mail   print   facebook   twitter