Hľadaný výraz: Dan 10,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 a povedal mi: „Daniel, miláčik, sleduj slová, ktoré ti ja hovorím, a postav sa na svoje miesto, lebo teraz som poslaný k tebe.“ Kým mi hovoril tieto slová, vstal som s chvením.

1

mail   print   facebook   twitter