Hľadaný výraz: Dan 10,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V treťom roku perzského kráľa Kýra bolo Danielovi, ktorý sa volá Baltazár, zjavené slovo. Slovo o veľkom utrpení je pravdivé. Pozoroval to slovo a vo videní dostal vysvetlenie.

1

mail   print   facebook   twitter