Hľadaný výraz: Dan 1,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Daniel si však zaumienil v srdci, že sa nepoškvrní kráľovým pokrmom ani vínom, ktoré píjal; prosil teda veliteľa eunuchov, aby sa nemusel poškvrniť.

1

mail   print   facebook   twitter