Hľadaný výraz: Dan 1,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Veliteľ eunuchov im dal mená: Danielovi Baltazár, Ananiášovi Sidrach, Mízaelovi Misach a Azariášovi Abdenago.

1

mail   print   facebook   twitter