Hľadaný výraz: Dan 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Pán mu vydal do ruky júdskeho kráľa Joakima a čiastku náradia Božieho domu, odniesol ich do krajiny Senaár, do domu svojho boha; nádoby zaniesol do klenotnice svojho boha.

1

mail   print   facebook   twitter