Hľadaný výraz: Dan 1,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 V treťom roku panovania júdskeho kráľa Joakima prišiel babylonský kráľ Nabuchodonozor k Jeruzalemu a obliehal ho.

1

mail   print   facebook   twitter