Hľadaný výraz: Dan 8,23, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
23 A na konci času ich kráľovstva, keď dokonajú tí neprávostníci, povstane tvrdý kráľ nestudatý a pritom chytrý, ktorý bude rozumieť záhadným veciam.

1

mail   print   facebook   twitter